seven

Integritetspolicy

Integritetpolicy

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är namn, adress och e-post-adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

TILLÄMPNING

För vem gäller policyn
Integritetspolicyn gäller kunder och samarbetspartners.

För vad gäller policyn
Integritetspolicyn reglerar hur jag samlar in och behandlar personuppgifter.

ANSVAR

Personuppgiftsansvarig
Disco-Jeppe är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter. Jag ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR KUNDER

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna datapolicy.
Jag behandlar personuppgifter om dig som kund för att:
• ni ska kunna ta del av de tjänster jag erbjuder
• kunna skicka er relevant information
• administrera vår relation till er i form av exempelvis uppdrag

Personuppgifter som jag lagrar och samlar in sker huvudsakligen genom att du som kund beställer en tjänst eller kontaktar mig.

Jag samlar huvudsakligen personuppgifter om:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post

LAGRING

Jag kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.